Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Profilování monitoru

Měření reálné barevné a jasové odpovědi monitoru, viz profilování.

K profilování monitoru je zapotřebí zařízení schopné objektivně měřit barvy a případně jas, tj. např. kolorimetr nebo spektrofotometr. Tato zařízení se někdy nepřesně označují jako "kalibrační sondy".

Měřící zařízení se za pomoci protizávaží umístí na monitor a připojí se k počítači. Specializovaný software následně na displeji zobrazuje různé vzorky předem známých barev a měřící zařízení registruje skutečnou barevnou odpověď displeje. Tímto způsobem se postupně vytvoří barevný profil monitoru.

Profil je následně možné zavést do operačního systému. Profil se tím stane dostupný veškerému nainstalovanému softwaru, který podporuje správu barev, a tento ho pak může využívat ke zpřesnění zobrazení.

Profilovat jdou všechny monitory, včetně běžných, kancelářských. U nich však může zavedení profilu do systému způsobit značnou degradaci zobrazení, např. významné snížení kontrastu.

Nejlepšího zobrazení lze docílit hardwarovou kalibrací plus profilováním specializovaného grafického monitoru.

Související pojmy

profilování, kolorimetr, spektrofotometr, barevný profil, kalibrace