Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Profilování

Ve fotografii objektivní měření barevné odpovědi konkrétního zařízení.

V souvislosti s fotografováním má význam zejm. profilování monitorů, tiskáren a případně i fotoaparátů. Profilování vyžaduje specializovaný hardware. Výsledkem procesu profilování je tzv. barevný profil, tj. soubor, který popisuje reálný barevný prostor daného zařízení.

Profilování se používá k dosažení lepší předvídatelnosti barevné odpovědi zařízení v rámci širší problematiky správy barev.

Související pojmy

profilování fotoaparátu, profilování monitoru, profilování tiskárny, barevný profil, správa barev