Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Selhání reciprocity

Nedokonalá platnost principu reciprocity expozičních parametrů u extrémních hodnot těchto parametrů, zejm. v případě velmi krátkých nebo naopak velmi dlouhých expozičních časů.

Princip reciprocity funguje spolehlivě v oblasti běžných hodnot expozičních parametrů, avšak v případě mimořádně nízkých nebo vysokých hodnot se reálná a očekávaná expozice může lišit.

Synonyma: Schwarzschildův efekt, reciprocity failure (angl.)

Související pojmy

reciprocita expozičních parametrů, expoziční čas, Schwarzschildův efekt