Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Reciprocita expozičních parametrů

Princip, kdy změnu jednoho expozičního parametru můžeme vyrovnat protichůdnou změnou některého jiného parametru, takže celková světlost fotografie zůstane zachována.

Reciprocita expozičních parametrů je důležitá zejména v souvislosti s fotografováním v manuálním expozičním režimu.

Příklad: Fotografujeme běžce s expozičním časem 1/250 s, clonou f/8 a ISO 100. Běžec je na fotografiích pohybově rozostřený, což není náš záměr. Zkrátíme tedy expoziční čas na 1/1000 s. Tím docílíme zmrazení pohybu, fotografie je však nyní příliš tmavá. Její opětovné zesvětlení můžeme zajistit vhodnou změnou jiného parametru - buďto otevřením clony na f/4 nebo zvýšením ISO na 400. Také je možné potřebnou změnu rozdělit mezi oba zbývající expoziční parametry, tj. např. otevřít clonu na f/5,6 a zároveň zvýšit ISO na 200.

Reciprocita expozičních parametrů funguje dobře v oblasti jejich běžných hodnot. V krajních případech, např. u velmi dlouhých expozic nebo naopak u velmi krátkých časů, dochází k tzv. selhání reciprocity, tj. ke stavu, kdy reciprocita expozičních parametrů funguje nedokonale.

Související pojmy

expoziční parametry, manuální expoziční režim, expoziční čas, clona, ISO, zmrazení pohybu, dlouhá expozice, selhání reciprocity