Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Skládání panoramat

Výpočetní metoda, při které se složením více záběrů v různých směrech získá snímek s mnohem širším zorným úhlem.

Skládání panoramat nabízejí některé fotoaparáty jako automatickou funkci, lze jej ale provádět i ručně z běžným způsobem pořízených fotografií. Podkladové snímky musí být focené ze stejného místa (ideální je použít stativ a rotovat fotoaparátem kolem tzv. nodálního bodu) a musí mít dostatečný překryv (cca 1/4 až 1/3 plochy), aby je bylo možné automatizovaně srovnat k sobě. Na vzhled výsledného panoramatu má velký vliv zvolená projekce. Nejpoužívanější projekce jsou rektilineární, cylindrická a sférická projekce.

Skládání panoramat je metoda vhodná zejm. pro statické a kvazistatické scény. Pro akční fotografii se příliš nehodí, i zde však má své, byť omezené uplatnění - umožňuje např. dodatečně, po již proběhlé akci, "dofotit" širší kontext, např. pozadí a trať v okolí závodníka. Akční část fotografie (tj. samotný závodník) však musí vycházet z jediného snímku.

Související pojmy

výpočetní fotografie, skládání snímků, zorný úhel, panorama, stativ, nodální bod, panoramatická projekce, rektilineární projekce, cylindrická projekce, sférická projekce