Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Výpočetní fotografie

Souhrnné označení moderních fotografických metod, při kterých se obraz nejen zachycuje, ale navíc i dopočítává, např. z několika samostatných expozic.

Do oblasti výpočetní fotografie lze zahrnout celou škálu metod, např.:

a mnohé další.

Výpočetní fotografie umožňuje vymanit se z technických limitací konkrétního fotografického přístroje a např. dosáhnout mnohem vyššího rozlišení, dynamického rozsahu, apod. Výpočetní fotografie je však zpravidla časově dosti náročná, navíc většina jejích metod je využitelná jen pro statické (nehybné) motivy.

Související pojmy

HDR, panorama, průměrování expozic, šum, lucky imaging