Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Snímkovací frekvence

Počet snímků pořízených za sekundu nebo "temporální rozlišení" videozáznamu. Vyjadřuje se v jednotkách FPS.

Chápeme-li video jako sekvenci po sobě rychle jdoucích obrázků, pak snímkovací frekvence vyjadřuje, kolik takových dílčích obrázků pořizujeme (záznam) nebo zobrazujeme (přehrávání) za jednotku času.

Snímkovací frekvence má poměrně velký vliv na to, jak video působí na diváka. Video přehrávané se snímkovací frekvencí méně než 15 FPS je již zpravidla vnímáno jako "trhavé". Frekvence 24 FPS se používá ve filmovém průmyslu a dodává záznamu "filmový" vzhled. Vysoké frekvence jako 50 FPS nebo i 100 FPS si dnešní divák spojuje s televizní produkcí a paradoxně proto mohou působit "méně profesionálně" než frekvence nižší.

Za standardních okolností snímkovací frekvence při snímání odpovídá snímkovací frekvenci při přehrávání. Takto vznikají běžné videozáznamy, při jejichž přehrávání čas "běží" stejnou rychlostí jako ve skutečnosti.

Je-li snímkovací frekvence záznamu výrazně nižší, než s jakou frekvencí záznam pak přehráváme, události při přehrávání běží zdánlivě rychleji než ve skutečnosti a mluvíme o tzv. zrychleném záběru (fast motion) nebo časosběru (time-lapse).

Je-li snímkovací frekvence záznamu naopak výrazně vyšší, než s jakou frekvencí záznam přehráváme, vzniká efekt zpomalení času, tzv. zpomalený záběr (slow motion).

Související pojmy

FPS, zpomalený záběr, zrychlený záběr, časosběr