Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Zpomalený záběr

Videozáznam, na kterém události probíhají pomaleji než ve skutečnosti. Slow motion.

Zpomalený záběr vniká pořízením videozáznamu s vysokou snímkovací frekvencí a následně přehráváním takového záznamu s výrazně nižší frekvencí.

Např. je-li video natočené se snímkovací frekvencí 100 fps a následně je přehrávané se snímkovací frekvencí jen 25 fps, pak čas na přehrávaném videu běží 4x pomaleji než ve skutečnosti.

Zpomalený záběr s velkým poměrem zpomalení vyžaduje použití specializovaného zažízení, tzv. vysokorychlostní kamery (rychlokamery). Opakem zpomaleného záběru je tzv. zrychlený záběr (fast motion) resp. časosběr (time-lapse). Zrychlené záběry naopak žádné specializované vybavení nevyžadují.

Synonyma: slow motion (angl.)

Související pojmy

snímkovací frekvence, fps, zrychlený záběr, časosběr