Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Zrychlený záběr

Videozáznam, na kterém události probíhají rychleji než ve skutečnosti. Fast motion.

Zrychlený záběr vniká pořízením videozáznamu s nízkou snímkovací frekvencí a následně přehráváním takového záznamu s výrazně vyšší frekvencí. Alternativně lze zaznamenat video běžným způsobem a následně některé rámce (např. každý druhý) postprodukčně vypustit.

Zrychlený záběr s vysokým poměrem zrychlení se zpravidla realizuje formou tzv. časosběru, tj. pořizováním jednotlivých snímků v pravidelných intervalech a jejich následným složením do videozáznamu.

Opakem zrychleného záběru je zpomalený záběr (slow motion).

Synonyma: fast motion (angl.)

Související pojmy

snímkovací frekvence, časosběr, zrychlený záběr