Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Správa barev

Soubor standardů a postupů, jehož cílem je minimalizovat vliv odlišností různých fyzických zařízení na jimi zpracovávaný barevný obraz.

Správa barev pomáhá lépe zachovat přesnou barevnou informaci v průběhu celého procesu zpracování obrazových dat. V případě digitální fotografie správa barev zajišťuje, aby fotoaparát co nejvěrněji zachytil barvy scény, aby je následně monitor co nejvěrněji zobrazil při provádění úprav a aby je nakonec i tiskárna co nejvěrněji vytiskla.

Správa barev je založená na standardizovaných barevných prostorech, na profilování resp. kalibraci zařízení účastnících se procesu zpracování obrazu a na používání softwaru, který správu barev podporuje.

Synonyma: color management

Související pojmy

barevný prostor, profilování, kalibrace