Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Závěrka

Součást fotoaparátu, která je zodpovědná za "vpuštění" světla na snímač resp. na film.

Závěrku lze přirovnat k dvířkům, která jsou většinu času zavřená, pouze v okamžiku pořízení snímku se nakrátko otevřou. To, na jak dlouho se závěrka otevře, určuje expoziční čas.

Závěrka může být mechanická nebo elektronická. Mechanická závěrka se dnes používá hlavně u zrcadlovek, jde přitom prakticky vždy o závěrku štěrbinovou. Digitální kompaktní fotoaparáty mívají elektronickou závěrku. U starší techniky se využívala také tzv. centrální závěrka umístěná v objektivu nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

Související pojmy

fotoaparát, expoziční čas, zrcadlovka, kompaktní fotoaparát, mechanická závěrka, elektronická závěrka, štěrbinová závěrka, centrální závěrka