Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Štěrbinová závěrka

Druh závěrky.

Štěrbinová závěrka se nachází v těle fotoaparátu, bezprostředně před záznamovým médiem, tj. buďto snímačem nebo filmem.

Štěrbinová závěrka sestává ze dvou textilních nebo kovových lamel, které pracují v souhře. Jedna lamela záznamové médium odhaluje a druhá jej ze stejné strany a stejným tempem zase zakrývá. Zpoždění mezi aktivací první a druhé lamely určuje expoziční čas.

Při velmi krátkých expozičních časech přitom druhá lamela začne zakrývat snímací pole ještě předtím, než se první lamela zcela otevře. Snímací pole tak nikdy není otevřené celé najednou, pouze se po něm posouvá otevřená štěrbina (odtud název tohoto typu závěrky). To s sebou přináší dvě nevýhody:

1) Různé části záznamového média jsou ve skutečnosti exponované v nepatrně odlišný časový okamžik, čímž zejm. u velice rychlého pohybu vzniká artefakt známý jako pohybové zkreslení.

2) Při krátkých expozičních časech nelze použít blesk v klasickém režimu, protože by jeho výboj osvítil pouze v danou chvíli odhalenou část záznamového média. Řešením tohoto problému je tzv. vysokorychlostní synchronizace blesku.

Související pojmy

tělo, snímač, fotografický film, pohybové zkreslení, blesk, vysokorychlostní synchronizace