Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Atmosférické zkreslení

Ve fotografii, astrofotografii a astronomii zhoršení kvality obrazu vlivem průchodu paprsků světla atmosférou.

Atmosférické zkreslení je způsobené pohybem a vzájemným mísením různě teplých mas vzduchu s nepatrně odlišným indexem lomu. Projevuje se neostrostí obrazu a jeho mihotáním. Setkat se s ním lze zejména při pozorování hvězd, měsíce a dalších nebeských objektů, problémy však činí i při fotografování pozemských motivů s dlouhými ohnisky na větší vzdálenosti (např. divoká zvířata).

Silnější atmosférické zkreslení je viditelné i pouhým okem. Dobře známé je např. mihotání vzduchu nad rozpálenou silnicí za parných letních dní. Ve městech se zase v noci podobně mihotají světla vzdálenějších budov. K jevu ale může docházet i v malém měřítku, např. v blízkosti různých ventilačních otvorů, výduchů, apod., ze kterých vychází teplý vzduch, který se mísí se studenějším vzduchem okolního prostředí.

V astronomii se používá spíše významově opačný termín seeing. "Dobrý seeing" znamená malé atmosférické zkreslení.

Související pojmy

světlo, index lomu, ohnisková vzdálenost, seeing