Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Expozice doprava

Fotografický postup, kdy se snímek záměrně přeexponuje, aby se docílilo lepšího využití dynamického rozsahu fotoaparátu.

Expozice doprava (angl. zkr. ETTR) se používá zejm. ke snížení množství šumu ve stínech.

Použití metody má smysl zejm. nemá-li scéna výrazné světlé tóny a víme-li, že budeme v postprodukci potřebovat zesvětlovat stíny. V ostatních situacích je zpravidla lepší exponovat správně. Pro scény s velmi vysokým dynamickým rozsahem je často lepší rovnou použít metodu HDR.

U snímků exponovaných doprava se nepředpokládá jejich okamžité využití. Počítá se s jejich dalšími úpravami, v rámci kterých budou zpětně ztmavené, čímž se mj. i utlumí šum.

Název metody vychází ze skutečnosti, že takto pořízené snímky mají data v histogramu "natlačená" k jeho pravému okraji.

Související pojmy

správná expozice, HDR, histogram