Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Index podání barev

Číselné vyjádření kvality barevného podání světelného zdroje.

Různé světelné zdroje mají odlišné emisní spektrum. Rozdíly ve spektru nemusí být okem viditelné, přesto se mohou projevit odchylkami v barevnosti, když daným světelným zdrojem nasvítíme scénu.

Index barevného podání (zkr. CRI z angl. "color rendering index") vyjadřuje míru shody zaznamenané barevnosti při použití posuzovaného zdroje světla ve srovnání s denním světlem.

Hodnota 100 znamená dokonalou shodu. Té dosahuje např. fotografický blesk nebo klasická žárovka. Nižší hodnoty znamenají větší či menší odchylky v barevnosti. Lze se s nimi setkat zejm. u zdrojů využívajících fluorescenci, tj. např. fluorescenční žárovka, zářivka, LED světla, aj.

Synonyma: Color Rendering Index (angl.), CRI (angl. zkr.)

Související pojmy

emisní spektrum, color rendering index, CRI, blesk, žárovka, zářivka, LED světlo