Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Korekce expozice

Nastavení fotoaparátu, které umožňuje zadat požadovaný posun oproti fotoaparátem změřené expozici.

Expozimetr fotoaparátu nedává vždy ideální výsledky. Tak např. scénu velmi světlou v celé ploše automatika prakticky vždy podexponuje. Korekce expozice je řešením pro tyto situace.

Korekce se udává v hodnotách EV. Většina fotoaparátů umožňuje korekci expozice nastavovat po krocích 1/3 EV. Korekci lze nastavit v obou směrech, do plusu (když chceme světlejší snímek) i do mínusu (chceme-li tmavší snímek).

Korekce expozice se aplikuje na fotoaparátem změřenou expozici a projeví se změnou některého expozičního parametru, podle právě vybraného expozičního režimu. Tak např. pracujeme-li v režimu priorita clony, pak nastavením korekce na +1 EV dojde k prodloužení expozičního času na dvojnásobek.

Korekce expozice umožňuje pořizovat přesně exponované fotografie v automatických a poloautomatických režimech. Je však třeba stále ji průběžně přenastavovat.

Bez použítí korekce expozice jsou (polo)automatické režimy expozičně nepřesné v rozsahu přibližně +/- 2 EV. Je to dáno technickými limitacemi interního expozimetru fotoaparátu.

V manuálním režimu s pevně nastaveným ISO korekce expozice buďto vůbec nejde nastavit anebo ovlivňuje pouze indikátor expozice, ale ne samotné expoziční parametry.

Synonyma: kompenzace expozice

Související pojmy

EV, expozice, podexpozice, přeexpozice, expoziční režim