Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Optické sklo

Sklo vhodné pro výrobu optických prvků, tj. čoček, filtrů, hranolů, atp.

Optické sklo musí mít přesné chemické složení, aby byly zajištěny definované optické vlastnosti (index lomu, Abbeovo číslo, aj.). Zároveň musí být homogenní, dokonale čiré a nesmí obsahovat bublinky. Jedná se tedy o sklo vysoké kvality, jehož výroba je nákladná.

Existují různé typy optických skel (tj. chemických složení) s odlišnými vlastnostmi. Odlišného chování světelných paprsků při průchodu různými typy skel se využívá mj. při konstrukci korekčních optických soustav jako jsou achromát a apochromát.

Související pojmy

optický prvek, čočka, filtr, hranol, index lomu, Abbeovo číslo, optická soustava, achromát, apochromát