Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Abbeovo číslo

Číslo popisující disperzní mohutnost optického prostředí.

Hodnota Abbeova čísla vyjadřuje, jak moc je index lomu daného materiálu závislý na vlnové délce světla. Jinými slovy, jak silně daný materiál rozkládá světlo. Platí přitom, že čím vyšší hodnota Abbeova čísla, tím méně daný materiál rozkládá světlo.

Abbeovo číslo se značí V a vypočítává se jednoduchým vzorcem z indexů lomu příslušného materiálu pro tři přesně definované vlnové délky spadající do oblasti viditelného spektra.

Různé druhy optických skel se liší svým Abbeovým číslem, čehož se využívá při konstrukci korekčních optických členů jako je achromát a apochromát.

Související pojmy

index lomu, vlnová délka, světlo, rozklad světla, optické sklo, achromát, apochromát