Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Průměrování expozic

Výpočetní metoda, kdy sloučením více expozic docílíme fotografie s menším množstvím šumu, případně s vyšší bitovou hloubkou, než jakou lze získat z expozice jediné.

Průměrování expozic se používá především k potlačování náhodného šumu na fotografiích. Princip je prostý - pořídíme ze stativu více stejně zarámovaných expozic a tyto expozice následně sloučíme do jedné pomocí průměru, případně jiné vhodné statistiky (např. medián).

Výsledný snímek, povede-li se, vykazuje menší množství šumu. Navíc lze takto získat fotografii s vyšší bitovou hloubkou, než jakou je fotoaparát běžně schopen poskytnout.

Metoda je vhodná jen pro statické a kvazistatické scény, pro akční fotografii použitelná není.

Související pojmy

výpočetní fotografie, šum, bitová hloubka