Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Profilování tiskárny

Měření barev vytištěných tiskárnou za účelem sestavení profilu.

Tiskárny se profilují podobně jako monitory. Nejprve se vytiskne série různobarevných polí a výtisk se nechá zaschnout. Poté se pomocí vhodného hardwaru měří barevnost jednotlivých polí. Profilovací program takto získaná data zpracuje a sestaví profil. Často poté vytiskne ještě druhou sérii barevných polí, která se opět změří a profil se tak doladí.

Vzniklý profil je vždy poplatný konkrétnímu zařízení a konkrétnímu tiskovému médiu (papíru), tzn. pro různá tisková média je potřeba vytvořit samostatné profily.

Související pojmy

profilování, barevný profil, profilování monitoru, správa barev