Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Rozklad světla

Jev, kdy se nemonochromatické světlo pomocí lomu na vhodném rozhraní rozkládá na dílčí barevné složky.

Jelikož je index lomu průhledných materiálů vždy více či méně závislý na vlnové délce, světlo různých vlnových délek se láme nepatrně jiným směrem. Takto se např. bílé světlo rozkládá na barevné spektrum.

Schopnost materiálu rozkládat světlo je vyjádřena jeho tzv. disperzní mohutností. Ta se udává ve formě tzv. Abbeova čísla.

Nejznámějším příkladem rozptylu světla je duha.

Rozptyl světla je fyzikální podstatou barevné vady.

Synonyma: disperze světla

Související pojmy

lom světla, index lomu, Abbeovo číslo