Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Synchronizační čas blesku

Nejkratší expoziční čas, při kterém ještě fotoaparát dokáže synchronizovat výboj blesku tak, aby osvítil celé obrazové pole.

Synchronizační čas závisí na konkrétním modelu fotoaparátu a (zejména) na typu použité závěrky. U moderních digitálních zrcadlovek se štěrbinovou závěrkou se synchronizační čas blesku pohybuje obvykle v rozmezí 1/200 - 1/250 s. Výrazně kratších synchronizačních časů lze dosáhnout s centrální závěrkou. Alternativně lze krátkých expozičních časů s bleskem docílit pomocí vysokorychlostní synchronizace.

Tip: Pro porozumění této problematice je nezbytné znát princip fungování štěrbinové závěrky.

Synonyma: synchronizační rychlost, sync speed

Související pojmy

expoziční čas, závěrka, štěrbinová závěrka, centrální závěrka, vysokorychlostní synchronizace