Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Montáž

V astronomii a astrofotografii mechanizmus uchycení dalekohledu na stativ.

Existují různé typy montáží, základní dělení je na tzv. montáž azimutální a montáž paralaxní (neboli ekvatoriální).

Azimutální montáž přestavuje jednodušší typ montáže. Umožňuje nezávislou rotaci ve svislé a vodorovné ose, takže připomíná klasickou videohlavu. Je vhodná zejm. k pozorování větších objektů jako je např. Měsíc. Pro astrofotografii se příliš nehodí, protože nedokáže jednoduše kompenzovat pohyby hvězd na obloze, ke kterým dochází vlivem rotace Země.

Oproti tomu paralaktická (neboli ekvatoriální) montáž je konstruována tak, že pokud je správně ustavena, dokáže jednoduše kopírovat tzv. denní oblouk, tj. dráhu hvězd na nebi. Paralaktická montáž může být navíc jednoduše motorizovaná, takže pohyb hvězd je kompenzován zcela automaticky a plynule. Paralaktická montáž umožňuje provádět astrofotografii s delšími expozičními časy.

Pojmem "montáž" se může myslet také fotomontáž.

Související pojmy

astrofotografie, dalekohled, stativ, dlouhá expozice, fotomontáž